Nákladná doprava
(Auto s hydr. rukou)

Doprava
(Do 3,5 tony)

Zemné a výkopové
práce

Predaj stavebného
materiálu